این مرد هموطن خوش‌ذوق شب عیدی با این طنز زیبا تمامیت آخوندهای پاچه ورمالیده را به تمسخر کشیده است.

نگاه کنید:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)