شادی صدر در دادگاه حمید نوری؛ در سال۶۷ در شهرستانها تنها مجاهدین اعدام شدند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)