تلویزیون برابری: یورش روسیه پوتین به اوکراین – هدف ها، زمینه ها، پیامدها.

گفتگو با فریدا آفاری، نویسنده و مترجم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)