ایرانیان عزیز

نسیم نوروزی  در پی قرن ها فرازو فرود  ازراه می رسد،  تا بذر امید به آینده را نرم نرمک  در شهر و روستا پراکنده سازد،  و شور و شعور را در نهانخانه اندیشه ها بارور نماید.

در این زمانه ناهنجار،  که پلیدی هردم  در دشمنی بیداد می کند،  آیین باستانی نوروز،  بی هیچ گسستی، در جان و روان ایرانزمین،  ترانه خوان و نور افشان،  پنجره ها را می گشاید،  و بر سفره هفت سین مردمان این فلات،  شادی و همبستگی به ارمغان می آورد.

بپا خیزیم،  و با ساز و آواز مقدم نوروز را گرامی داریم،  و با چشم خرد،  در قامت مردمانی هم سرنوشت، زایش و رویش شکوفه ها را به فال نیک بگیریم،  و به شکرانه این نماد مهر،  دست افشان و پا کوبان،  زندگی را خنده باران کنیم.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری،  دراین شکوه میهنی خود را سهیم می داند،  و با بانگ بلند سرود شما هم آواز است. نوروزتان فرخنده باد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

مارس ۲۰۲۲  

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)