این روزها گوئی بازاررقابت درمیان اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز، دراین که چه کسی کاتولیک ترازپاپ است داغ شده است!. اگراصول گرایان در تاکتیک و ادعای خود که روحانی اصول گرا و وابسته به کمپ اصول گرایان است چندان جدی نبودند و بهمین دلیل در خفا و علن تمامی تلاش خود را برای مهندسی کابینه و چینش وزراء بکارگرفتند وهم چنان هم بکار می گیرند، اما اصلاح طلبان صادقانه دچاراین دگردیسی و “خوداعتدال پنداری” شده اند که گوئی رفسنجانی و روحانی و کلیه  اعتدال گرایان واقعا خود آن ها هستند و تمامی اختلافات سالهای گذشته هم عبث و  توهم استوار بوده است. فقط عنوان عوض شده است. هم کوشش حجاریان معطوف به انجام رسانیدن کامل این دگردیسی است، از طریق دستکاری در رویدادهای تاریخی  و پاک حافظه مردم  و نسبت دادن تمامی رخدادهای سال ۸۸ به توهم تقلب و تخلف و هم تلاش تاجزاده از گوشه ای که درآن محبوسش ساخته اند .   

ازهمین رو هنوز مدت زمان زیادی از ورود سعید حجاریان به این میدان نگذشته است که  تاجزاده  نیز با بالازدن آستین و پاچه هایش، از محل بازداشت خود که مدت هاست آن  را به ستاد حمایت بی قید وشرط از دولت تبدیل کرده است، فرمایشات و رهنمودهای تازه ای را صادرکرده است که از جهاتی بکر و خواندنی است: او پیشاپیش خیال همه را درمورد این سؤال مقدر که اگر اوضاع عوض شده است قاعدتا باید خود را  در تلاش برای آزادی زندانیان حداقل اصلاح طلب و تغییررفتار با آنها نشان بدهد، راحت ساخته و نه فقط  به  تشدید فشاربه زندانیان اعتراف می کند،  بلکه پیام می فرستد که لازم نیست  به فکرما باشید. ما چنین جفائی بخود را  تحمل می کنیم. مگر نه این که از قدیم گفته اند: دربیان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزش ها گرکند خارمغیلان غم مخور!. از حمله سخنان گهربارایشان یکی دیگرآن است که  گفته اند  برنامه روحانی را خوانده  و حتی یک انتقادهم نتوانسته است نسبت به آن پیداکند! آیا  بازهم درمورد این که ایشان از حجاریان  جلوترزده است تردید دارید؟. البته این نیافتن ایشان، به رنگ عینکی برمی گردد که برچشمانش زده است  و  نشان از استحاله کامل ایشان از “اصلاح طلبی”  به اعتدال گرائی دارد و حرجی برایشان نیست.  در موردگزینش وزراء کابینه هم ایشان مثل موارد دیگر خیلی سخاوتمندانه عمل کرده و برمواردی چون مردانه بودن تمام عیارکابینه   و یا برگماری عناصرآدم کشی چون مصطفی پورمحمدی حکمشان این است که باید با تسامح برخورد کرد!.

البته دراین مورد انصافا نمی توان از ایشان انتظاردیگری داشت. چراکه قتل های دهه ۶۰ و هولوکاست تابستان سیاه ۶۷ از قضا در زمانی که ایشان و هم پالگی هایش برسرقدرت بودند صورت گرفته و اگرقرارباشد واقعا مجرمان این جنایت ها بازخواست و محاکمه شوند، از قضا دامن ایشان و هم پیمانانش را که باید پاسخ گوی چنین جنایتی باشند نیز می گیرد.

به فراخوان وی  درمورد جنبش ضدتحریم و این که او چگونه یک  اقدام دولت ساخته و خادم به دولت  را  یک جنبش ضدتحریم و برخاسته از متن جامعه مدنی می پندارند باید جداگانه پرداخت.

۲۰۱۳-۰۸-۱۵

*- سعید حجاریان کاتولیک تر از پاپ و درنقش یک پنبه زن! :

http://roozbe.wordpress.com/2013/08/12/hajaian-katoliktar-az-pap/

*-   http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/46983

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)