علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران – جلسه سوم

تاریخ تولید و انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ دوشنبه

بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» که در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت:

اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی‌درنگ ممنوع می‌شود.

اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود.

(رسیدگی به اصل پنجم ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول می‌شود)

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

واتساپ:

در واتساپ با شناسه:  علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

تلگرام :

https://t.me/sedaratMD/1352

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید:

اینستاگرام :

https://www.instagram.com/p/CaP3Y06AsIu/

یوتیوب:

https://youtu.be/v0oazrNZUQM

لینک سایر جلسات گفتگو در باره  سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:

جلسه اول:

https://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

جلسه دوم:

https://alisedarat.com/1400/11/25/8442/

جلسه سوم:

https://alisedarat.com/1400/12/02/8472/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)