ننگ بر تو که برای ویران کردن آمده بودی، و انقلابت، انقلابی ویرانگر بود.

 ننگ بر تو که از همان ابتدا شروع به ترویج جهل و خرافات کردی، و بی خردانِ بسیاری را با خود همراه کردی. 

ننگ بر تو که ایران را به زندان تبدیل کردی. 

ننگ بر تو که شمشیرها را از رو بستی و هزاران زن و مرد و حتی کودکان را به جوخه های اعدام سپردی. 

ننگ بر تو که با ناشایسته سالاری،‌ هست و نیست مملکت را به نابودی کشاندی. 

آخر مگر کارهای تو یکی و دو تا ست،‌ که بشود برشمرد؟ در هر جای این سرزمین پهناور که بنگریم، نشانی از ویرانیِ ‌تو را می بینیم. کشوری ثروتمند را فقط تو میتوانی به چنین ویرانه ای تبدیل کنی! این بیشتر به کابوس می ماند. 

ننگ بر تو که مردم را به این سیه روزی کشاندی. 

ننگ بر تو که دکان دین باز کردی و هر کثافتی را که در مغزت داشتی، به مردم فروختی. و البته مردمی نادان مشتریانت شدند. 

ننگ بر تو که هنوز شعار استقلال و آزادی سر میدهی، در حالی که کشور را بین چین و روسیه تقسیم کرده ای و ذره ای استقلال نداری. نعره آزادی ات گوش فلک را کر کرده در حالی که مردم به اندازه سر سوزنی آزادی ندارند. همین مانده که برایمان ساعت خاموشی و بیدار باش بگذاری. 

  ننگ بر تو که از همان ابتدا، گدا پروری را رواج دادی، مردم را به صف کالاهای کوپنی کشاندی و چمدان چمدان پول مردم را به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق دادی.

ننگ بر تو که هر چه حق مردم بود از آنان گرفتی و خرج شیعه گستری و اوهامات مغز بیمار آخوندیت کردی. 

 ننگ بر تو که آنچنان مردم را به فلاکت رسانده ای که در زباله دانها برای فرزندانشان نان جستجو می کنند.  

ننگ بر تو که نه تنها نفت را بر سفره های مردم نیاوردی که آب و نان را هم حذف کردی.

ننگ بر تو که مادران را داغدار فرزندانشان کردی.

ننگ بر تو که گلویت از نعره آزادی پاره شده است و کوچکترین اعتراض را بر نمی تابی و پاسخ اعتراضات را با گلوله میدهی.

ننگ بر تو که ابایی از ریختن خون جوانان نداری. از بردن آزادی خواهان به مسلخ شرم نمی کنی. 

هنوز بعد از چهل و سه سال، دنبال دشمن تراشی هستی و نعره مرگ بر بلاد کفرِ انگلیس و آمریکا را سر میدهی و فرزندان خودت همه در بلاد کفر زندگی می کنند. 

  ننگ بر تو که دیگر همانند گذشته برای آن کار دیگر کردن به خلوت هم نمی روی و در ملا عام به غارت و قتل و دزدی و بی اخلاقی و اختلاس و بی ناموسی مشغولی. آنچنان دزدی را رونق بخشیدی و مردم را گرسنه نگه داشتی که مردم برای قوت روزانه مجبور به دزدی شده اند. آنهم دزدی از همدیگر. کاری کرده ای که به همدیگر رحم نکنند. کار از کیف قاپی و جیب بری گذشته، و به سرقت کابلهای برق و درب خانه ها رسیده است.

 

ننگ بر تو که دم از عفت میزنی و شمار خانه های عفافت از حد گذشته است. آمار تن فروشی و بدن فروشی بیداد میکند. آمار کلیه فروشی وحشتناک است. و اکنون آمار خون فروشی و پلاسما فروشی هم به آن اضافه شده است. 

ننگ بر تو که با تبلیغ چند همسری، و کودک همسری، ارزشِ زنان را به کالایی ناچیز تقلیل داده ای و با تبلیغ حجاب و عفاف، مردان را به عنوان چشم چرانهایی گرسنه، معرفی میکنی.  

 ننگ بر تو که ارزش پول ملی و پاسپورت ملی را به کل از بین بردی. فقط تو می توانستی پولها را به کاغذ باطله تبدیل کنی. آنچنان که برای خرید یک کیلو برنج باید صد هزار تومان پرداخت. و باز هم فقط تو میتوانستی پاسپورت ایرانی آنچنان بی ارزش کنی که برای سفر بی اعتبار باشد. 

ننگ بر تو که با ملک و ملت کاری کرده ای که همه در پی مهاجرتند. همه جا به از اینجا.  

ننگ بر تو که راه نفس را بسته ای. 

ننگ بر تو که کاری کرده ای که زنده بودنمان از بی کفنی مان باشد. 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)