مستندی درباره نقش رسانه ها در جنگ های امپریالیستی
اثر جان پیلجر
با زیرنویس فارسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)