و در حمایت از آزادی معلمان دربند در تجمع های اعتراضی فرهنگیان

 

 

به نام خداوندجان وخرد

بنام ایران و بنام آزادی

جنبش معلمان ایران قدمتی دیرینه دارد از سال ۱۳۴۰ که معلم خانعلی در تجمع اعتراضی معلمان در زمان شاه به شهادت رسید جنبش حق خواهی معلمان آغاز شده و تا امروز و به ویژه در بیست سال اخیر این جنبش با محوریت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،علی رغم همه ی فشارها همچنان حضور آگاهانه و مسئولانه خود را ایفا نموده است.معلمان آزاده میهن همیشه به دنبال محقق کردن مطالبات حق طلبانه شان بوده اند و در ماه های اخیر نشان داده اند که از مطالبه گری مستمر و حق طلبانه دست نمی کشند.

آقای هاشم خواستار به عنوان نماینده معلمان مبارز ایران، که سالها تجربه کنشگری داشته اند و از مؤسسان و پیشکسوتان حرکت های صنفی و مبارزات معلمان بوده اند،همواره صدای حق طلبانه معلمان در مسیر عدالت و آزادی خواهی بوده اند و در این راه مضایق زیادی را به جان خریده اند.

امروز وظیفه ماست که از معلمان دربند و از جمله از پیشکسوت مان که به خاطر خواسته های پایمال شده جامعه فرهنگیان در زندان به سر می برد، به نشانه حمایت از آنها و دفاع از شرافت و حقوق خودمان، به پا خیزیم و در تجمع های معلمان ، در پلاکارد و نوشته و با فریادی رسا، شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» را رساتر از همیشه طنین انداز کنیم:

صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار – ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

 

لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 

@kashowra

تماس با دبیرخانه 

@maHamahangim

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)