در این روز صدای زندانیان سیاسی محروم از دارو ‌و درمان باشیم. عدم برخورداری از امکانات پزشکی و‌درمانی مصداق شکنجه میباشد. اجازه ندهیم زندانیان سیاسی به دلیل محرومیت از دسترسی به دارو‌ و درمان به قتل خاموش محکوم شوند. اجازه ندهیم که قلبشان از تپش باز ایستد. بیایید همصدا و‌ همراه با هم خواهان آزادی زندانیان سیاسی ‌ بدون هیچ‌ قید و شرطی باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)