یک خانم خانه‌دار بعد از خریدن یک نان بربری سیاه و غیرقابل خوردن به خمینی لعنت می‌فرستد نگاه کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)