چکیده :هر کس با ناسزا گویی، بد اخلاقی،دروغ سازی، دروغ پردازی، توهین، تهمت، غیبت، گستاخی، آبروریزی و حریم و حرمت شکنی ادعای دفاع از دین داری و ولایت مداری می کند در هر لباس و جایگاهی که باشد، یک ریاکار خائن و یک گناهکار منافق است. …

این روزها که افراطیون به جای احترام به رای مردم باز هم در رسانه های خود حمله به انقلابیون اصیل و دلسوزان نظام را سرلوحه کار خود قرار داده و سخن از توبه و عذرخواهی می گویند، امام جمعه شمیرانات با انتقاد از اقدامات آنان که با خشونت و تهمت و دروغگویی ادعای حمایت از خدا و دین و ولایت را دارند، از آنان خواسته است که توبه کنند.

محسن دعاگو در خطبه های این هفته نماز جمعه شمیرانات گفته است که هر کس با ناسزا گویی، بد اخلاقی،دروغ سازی، دروغ پردازی، توهین، تهمت، غیبت، گستاخی، آبروریزی و حریم و حرمت شکنی ادعای دفاع از دین داری و ولایت مداری می کند در هر لباس و جایگاهی که باشد، یک ریاکار خائن و یک گناهکار منافق است.

به گزارش آینده، ناطق جمعه شمیرانات با بیان این مطلب، اعتدال گرایی را ارزشی ترین ساختار مدنی و خدایی در امت اسلامی برای نجات جامعه ی جهانی نامیده گفت: رسالت نجات جامعه ی جهانی و مجموعه های انسانی از انحراف، فساد و تباهی با مجموعه ای است که امت اسلامی را می سازند و به آیین مدنی و ارزش های الهی آراسته هستند. باید به اعتدال گرایی آراسته شوند و در قامت امت معتدل بدرخشند تا بتوانند کجی ها، کاستی ها و انحراف ها را در جامعه ی جهانی بشناسند، به عنوان امتی الگو راهنما و راه گشای همه ی امت ها باشند و با جامعه شناسی، انسان شناسی، آسیب شناسی، حق شناسی و تدبیر و مدیریت قوی و راهبرد های شایسته و راه گشا و کار گشا به اصلاح جامعه ی جهانی بپردازند و رشد و تکامل جامعه ی جهانی را بر مبنای آیین مدنی و ارزش های دینی و انسانی بسازند.

حجت الاسلام والمسلمین دعاگو اعتدال گری را حقیقت مسلمانی و تند روی را منش شیطانی و راهبرد فساد و افساد آفرینی در جوامع انسانی نامیده اظهار داشت: اعتدال گرایان، مسلمانان حقیقی ای هستند که در جایگاه و منزلت اعتدال گرایی، قوت ها، ضعف ها، سستی ها، کاستی ها، هنجار ها، نا هنجارها، زیبایی ها و زشتی ها را می بینند و در نجات جامعه ی انسانی و آفرینش و گسترش رشد و شکوفایی ایفای سهم و نقش می کنند و رهبری دینی با هوشمندی و نظارت و مراقبت مستمر و قوی نقش آفرینی امت اسلامی در رشد و شکوفایی جامعه ی جهانی را تدبیر، مدیریت و سازمان دهی می کنند.

خطیب جمعه ی شمیرانات مسئولیت امت اسلامی را نجات جامعه ی بشری از سیاهی،تباهی و خسران گرایی توصیف نموده گفت: حرکت عمومی جامعه ی انسانی در جهت خسارت پذیری و خسران یابی است، در بین مجموعه ی انسانی یک گروه با برخورداری از شاخصه های خداباوری، خداگرایی “ایمان”، شایسته گرایی، شایسته گزینی و شایسته کاری “عمل صالح”، فراخوانی متقابل به حق شناسی، حق گرایی و حق معیاری “توصیه به حق” و فراخوانی متقابل به پایداری بر ایمان، عمل صالح و حق گرایی و حق مداری ” توصیه به صبر” باید مسئولیت نجات انسان ها را بر عهده گیرند و با شایستگی بهترین امت در صحنه ی عمل بدرخشند.

دعاگو تاکید کرد: امت اسلامی با برخورداری از قدرت اصلاح پذیری، اصلاح گرایی و اصلاح گری امت آمر به معروف و ناهی از منکر می شود و در جایگاه بهترین امت نقش آفرین در رشد و تکامل جامعه ی جهانی می درخشد. (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ- آل‏عمران : ۱۱۰). امتی که از شاخصه های ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر برخوردار است جایگاه بهترین امت را به خود اختصاص داده است، در اندیشه ی نجات جامعه ی انسانی و رشد و تکامل جامعه ی جهانی است، شاهد اسوه برای هدایت، تکامل و مدنیت جوامع بشری است و همیشه بهره مند از راهنمایی ها، حمایت ها و عنایت های خدایی رهبری دینی است.

امام جمعه شهرستان شمیرانات اعتدال گرایی را ساختار اطاعت از اوامر و نواهی خدا و تند روی و کند روی را فرمان بری دقیق از شیطان ها نامیده گفت: هر کس با ناسزا گویی، بد اخلاقی،دروغ سازی، دروغ پردازی، توهین، تهمت، غیبت، گستاخی، آبروریزی و حریم و حرمت شکنی ادعای دفاع از دین داری و ولایت مداری می کند در هر لباس و جایگاهی که باشد، یک ریاکار خائن و یک گناهکار منافق است. نظام دینی به مسلمان حقیقی یعنی معتدل خردگرای انقلابی نیاز دارد، با بی خردی، سیاه کاری، تباه کاری، اعتماد سوزی و نفرت آفرینی هیچ امر مقدس و محترمی را در هیچ شرایطی نمی خواهد و هرگز با گناه کاری، خدامداری و ارزش گرایی را آرزو و جستجو نمی کند، باید منحرفان مسیر عذر خواهی و توبه پذیری را انتخاب کنند و از آسیب رسانی به چهره ی دین، دین داری و ولایت مداری با هوشمندی فاصله بگیرند و خشم و نفرت و نفرین مردم را برای خود سازمان دهی و برنامه ریزی نکنند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)