دیکتاتور همایونی:

رژیم اسرائیل، سالها افراد را بدون محاکمه و یا بیشتر از میزان تعیین شده و حکم شده در زندان‌ها نگه می‌دارد.

این ساده‌ترین اعتراف برای بر حق بودن میرحسین، غصب کردن رای مردم و زندانی کردن رییس جمهور برگزیده آن‌ها در خانه‌اش بود. کاری که تنها از عهده‌ی اسراییل برمی‌آید و شما. مبارک میرحسین باشد که اینطور سرافراز ایستاد برحق و هر کلامی با لعاب حقیقت و شجاعت، بوی بیانیه‌هایش را می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)