در اعتراض به :

۱.مصوبه ناقص #رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت
۲.بی‌توجهی به لایحه #همسان‌سازی بازنشستگان
۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. پرداخت پاداش پایان خدمت سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰
۵. استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
۶. آزادی معلمــان زندانــی
۷. آموزش رایگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی
تاریخ تجمع:
پنجشنبه، ۲۳ دیـماه، ساعت ۱۰…/

🔹مکان تجمع

استان تهــران : مقابل مجلـس

مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل استان

شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش

🔸 تاریخ تجمع:
پنجشنبه، ۲۳ دیـماه، ساعت ۱۰

 

برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۳ دیماه  ۱۴۰۰

 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)