فرهنگ سازی در حکومت ولایت فقیه برای جوانان!

حکومت ولایت فقیه در پی عمر بیش از ۴ دهه‌ای خودش سعی کرده است مطامع ایدئولوژیک خودش را در قالب مدارس و برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و نسل‌های جدید کشور نهادینه کند اما شواهد حاکی از آن است که حکومت ولایت فقیه در این امر نه تنها چندان موفقیتی به دست نیاورده است بلکه در این زمینه شکست‌هایی را نیز متحمل شده ‌است.

کودتای انقلاب فرهنگی برای فرهنگ سازی!

حکومت ولایت فقیه در ابتدای بنیانگذاریش وقتی دید که گروه‌های سیاسی در آن زمان از جمله مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق و… دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های کشور را به تسخیر خود در آورده و این مراکز تبدیل به محل نیروگیری این سازمان‌های سیاسی شده است دست به کودتای انقلاب فرهنگی زد و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد.

هم زمان با این اقدام، حکومت ولایت فقیه جنگ با عراق را که به گفته خمینی برای نظامش «نعمت» بود را به راه انداخت.

در میانه جنگ با کشور خارجی پیشبرد مطامع سیاسی و ایدئولوژیک ولایت فقیه آسانتر پیش می‌رفت.

اما پس از آنکه شعله‌های جنگ با ورود یک عامل ایرانی، یعنی ورود ارتش آزادیبخش ملی ایران، بازوی نظامی سازمان مجاهدین خلق و عملیات و نبرد نظامی گسترده با حکومت ایران در مرزهای غربی فروکش کرد خمینی دریافت که دیگر نمی‌تواند به جنگ خودساخته با عراق ادامه دهد و به ناچار آنچه را که جام زهر می‌نامید نوشید و به جنگ پایان داده شد.

فرهنگ‌ سازی با کشته‌های جنگ با عراق!

بعد از جنگ با عراق برای سالیان متمادی حکومت ولایت فقیه با زنده نگاه‌داشتن بقایا و آثار مربوط به جنگ از جمله تدفین کشته‌های جنگ تحت عناوین مختلف سعی کرد تا مطامع‌اش را پیش ببرد.

اما آن سال‌ها نیز سپری شد و جامعه ایران همراه با پیشرفت جهانی علم و تکنولوژی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی در مسیر کاروان جهانی سازی قرار گرفت.

در این بین اما آنچه از دست حکومت ولایت فقیه در رفت کنترل اخبار و تحولات در داخل و خارج از کشور بود.

مردم ایران همگام با مردم سایر کشورهای جهان گام در راه توسعه و ارتباطات جمعی گذاشتند و در این بین نسل جوان کشور در این پیشرفت گوی سبقت را بر سیاست‌های حکومتی ولایت فقیه ربود.

ایجاد ارگان‌های مختلف برای فرهنگ سازی

هر چند حکومت ولایت فقیه با ایجاد نهادها، موسسات و ارگان‌های مختلف و کثیر در پی آن بود تا سیطره و  هژمونی خود را بر نسل‌های جوان و بعدی ایران اعمال کند اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که در این امر ناموفق بوده است و نسل جوان کشور بیشتر در راستای سیاست جهانی پیشرفت ارتباطات و فن‌آوری قرار گرفته و وقعی به آموزه‌ها و مطامع ایدئولوژیک حکومت ولایت فقیه نمی‌گذارند. [نسل زد یا نسل شورش؟!]

نگرانی‌های رسانه‌ای پیرامون شکست فرهنگ سازی!

روزنامه وطن امروز مربوط به جناح «دلواپسان» حکومت ایران که در حال حاضر تمامیت قدرت را در سه قوه کشور در اختیار دارند در مطلبی تحت عنوان «نگرانی‌هایی درباره آموزش نسل جدید» ابراز نگرانی کرده است که دانش‌آموزان ایرانی خیلی از مهره‌های معدوم حکومت ولایت فقیه را نمی‌شناسند و نه تنها با آموزه‌های! آنها بلکه با تصاویر و عکس‌های آنها نیز اظهار بیگانگی می‌کنند.

این روزنامه با نام بردن از برخی از چهره‌های معدوم حکومت ایران در دهه اول عمر حکومت، اذعان می‌دارد همه ارگان‌های ذیربط همانند آموزش و پرورش، صدا و سیما، «وزارت فرهنگ و ارشاد»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و «حوزه‌های علمیه» در این زمینه ناموفق بوده و شکست خورده‌اند.

البته این امر جای نگرانی برای حکومت ولایت فقیه دارد در جایی که نسل جوان کشور با حکومت ولایت فقیه احساس بیگانگی می‌کند به جای آن با همان سازمان‌های سیاسی که با حکومت ولایت فقیه دشمنی دارند احساس نزدیکی و قرابت پیدا می‌کند؛ علت ترس اصلی حکومت ولایت فقیه در اینجا نهفته است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)