سرمایه ملی و تاراج آن به اسم آیندگان!

دولت ابراهیم رئیسی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای افزایش زاد و ولد! در سال ۱۴۰۱ منظور کرده است این در حالی است که امور بسیار مهمتر دیگری از این، با کمبود بودجه مواجه هستند و اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در مثلث قدرت حکومت ولایت فقیه وقتی راس آن یعنی خامنه‌ای سیاستی را اعلام می‌کند شاید برای خالی نماندن عریضه کارگزاران حکومتی دست به کار می‌شوند تا اعمالی را به اجراء بگذارند فارغ از اینکه اجرای این امور چه نتایج یا تبعاتی در پی خواهد داشت.

در سال‌های اخیر یکی از «خرده فرمایشات» خامنه‌ای معطوف به افزایش میزان ازدواج و به تبع آن افزایش فرزند‌آوری بوده است.

کارگزاران حکومتی نیز در تبعیتی کورکورانه در پی به کرسی نشاندن افاضات! ولی فقیه برآمده‌اند بی‌آنکه اندک تفکر و تعمقی در اصل ماجرا بکنند که سرمایه ملی باید در کجا هزینه شود.

ماجرا به اندازه‌ای سخره برانگیز و از سویی تلخ و ناگوار است که آدمی در حیرت فرو می‌رود.

فقر ارمغان ولایت فقیه به رغم وجود سرمایه ملی بسیار در کشور

حکومت ولایت فقیه و دولت منصوب آن سال‌هاست در امر معیشت زندگان و متاهلان در جامعه در مانده‌اند آن وقت نگرانی از آن دارند که چرا جوانان تن به ازدواج و تشکیل خانواده نمی‌دهند و چرا نرخ رشد فرزندآوری پایین آمده است؟

طنز تلخ تاریخی در آنجاست که پس از روی کار آمدن حکومت ولایت فقیه و بعد از پایان جنگش با کشور عراق، سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

این سیاست در حالی بود که وضعیت معیشتی مردم نسبت به امروز به مراتب بهتر بود و به عبارت عامیانه دست مردم به دهانشان می‌رسید.

در سال‌های اخیر و به دنبال شاید یک «جهش منفی»! در مغز ولی فقیه حکومت ایران، وی به ناگاه به سیاست افزایش ازدواج و رشد نرخ زاد و ولد روی آورد.

این در حالی است که در طول کمی بیش از ۴ دهه جمعیت ایران بیش از ۲ برابر شده است.

دهه ۶۰ را می‌‌توان دهه انفجار جمعیت در ایران دانست بعد از آن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ درصد جمعیتی نسبتا بهبود پیدا کرد اما در دهه اخیر به دلیل تورم و گرانی افسار گسیخته، (رتبه ششم از نظر نرخ تورم در جهان) جوانان از تشکیل خانواده رویگردان شده و خانواده‌ها نیز از پس مخارج فرزندان به تعداد زیاد برنمی‌آیند و به تک‌فرزندی بسنده می‌کنند.

به عبارت دیگر تورم و گرانی سرسام آور سال‌های اخیر به رغم وجود سرمایه ملی به وفور اما هزینه‌شونده در جای دیگر، به نوعی باعث شد تا جامعه شهروندی ایران عطای داشتن فرزندان بیشتر را به لقای آن ببخشند.

سیاست اعجاب برانگیز حکومت ولایت فقیه و تارادج سرمایه ملی

اما در این بین و در بین تعجب افکار عمومی و در مقابل عقل سلیم، خامنه‌ای و کارگزارانش گویی که در دوران فئودالیته تمشیت و تخیل می‌کنند در پی سیاست‌های مهوعی چون چندهمسری برای مردان، یا سیاست‌هایی مانند ازدواج جوانان و افزایش نرخ رشد زاد و ولد هستند.

از مورد اول که بگذریم تشکیل خانواده و  فرزندآوری به خودی خود امور شایسته‌‌ای هستند اما شایسته‌تر از نفس این امور، یعنی تشکیل خانواده و فرزندآوری، برآمدن از پس مخارج آن و تامین معیشت آن است.

نیاز به هیچ بینش عمیق و علمی تخصصی نیست و به بیان دیگر با چشم نابینا نیز می‌شود دید که وضعیت تورم و گرانی در کشور در سال‌‌های اخیر چگونه است و هر ساله چه میزان از مردم کشور به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؟

گرانی و تورم به مانند کاردی شده که به استخوان جامعه شهروندی ایران رسیده و چه بسا استخوان را نیز رد کرده است اما در این هنگامه، سران حکومت ولایت فقیه در پی موهوماتی چون افزایش زاد و ولد و افزایش میزان ازدواج هستند! [چه رابطه‌ای بین فقر و کاهش جمعیت در ایران وجود دارد؟]

سوال اینجاست در جامعه ایران که می‌توان گفت جامعه نسبتا پایداری در زمینه ازدواج است و به طور سنتی به این امر پایبند بوده و هست جز عدم توانایی اقتصادی، چه دلیل دیگری برای جوانان در عدم تن دادن به تشکیل خانواده و فرزندآوری وجود دارد و مقصر و مسبب و بانی این وضعیت کیست؟

حاتم بخشی ولایت فقیه از سرمایه ملی مردم ایران

به بیان دیگر در حالی که زندگان کشور به دلیل فقر و تنگدستی روز به روز به خط مرگ نزدیک می‌شوند سران حکومت ولایت فقیه در پی سیاست‌هایی هستند که عقل از سر آدمی می‌پراند.

تلخی ماجرا نیز در اختصاص رقمی است که به امور افزایش و جوانی جمعیت اختصاص داده‌اند در حالی که در سال آینده قرار است تسمه مالیات ۶۰ درصد بیشتر از امسال را از گرده مردم ایران بکشند و در حالی که قرار است حقوق‌ها تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح افزایش جمعیت اختصاص یافته است!

به بیانی دیگر به جای آنکه سرمایه ملی کشور صرف بهبود وضعیت معیشت زندگانی شود که در حال احتضارند قرار است خرج کسانی شود که بر خیل این محتضران افزوده خواهد شد. این سیاست جای بسی تعجب دارد!!!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)