۱- مطلقاً بعقل شیطان هم نمی رسد تا چه رسد به دانایی خدا که در یک قاب کوچک چنین بتواند شاهکار خلقتی عجیب الخلقه بنام جمهوری اسلامی را بنمایش تمام بگذارد. محمود احمدی نژاد در حالی به مسخره ترین نماز تا کنون ثبت شده در جمهوری اسلامی قامت شکسته که روز پیشش آخرین جلسۀ دولتش را تا مشهد دراز کرده و همین امروز راهپیمایی کرده و دو ساعت تمام پشت میکروفون سخنرانی ایستاده که از هولوکاست بگوید و دفاع کند. جمهوری اسلامی که علیل بدنیا آمد و با رهبری علیل به اینجایمان رساند کم علیل ندارد در صف مقدم. رییس مجلس خبرگانش مهدوی کنی ویلچر نشین است و محمد یزدی رییس حوزه اش چلاق و بدون قدرت حرکت و مصباح یزدیش هکذا ویلچرنشین و جنتی که در آستانۀ جشن تولد یک قرنی. اما تا کنون هیچکس جرأت نکرده چنین لحظۀ نابی از ریا و نفاق مذهبی را بنمایش عموم بگذارد که در نماز جمعه نشسته بر صندلی نماز بگذارد.

۲- اگر بهترین ادیبان و سینماگران و هنرمندان سمبولیست را گرد می آوردند که نمادی از جمهوری اسلامی واقعاً موجود را درست کنند برای ثبت در تاریخ و مطالعۀ آیندگان و عبرت در تاریخ ماندگان بهتر از تصویر نماز احمدی نژاد روی صندلی نمی توانستند پیشنهاد و تولید  کنند. و چه می گویم که مطلقاً بفکرشان هم نمی رسید چنین شاهکاری. این عکس نشان دهندۀ مطلق ریاکاری است در عین ادعای ایمان و خداپرستی. و همینطور بهترین تصویر از جدیت مسخره ای که ۳۵ سال است خون یک ملتی را توی شیشه کرده است. جدیتش را در حرف های احمدی نژاد بجویید و مسخره اش را در نحوۀ نماز خواندنش. به این معنا که جمهوری اسلامی تحت رهبری خامنه ای در حالی ادعای جهانگشایی دارد که حتی قادر به راست کردن قامت خود در مقابل خدا و معبود نیست.

۳- گاهی فکر می کنم که جز در یک کابوس وحشتناک امکان ندارد چنین جدیت مسخره ای در عالم واقع اتفاق بیفتد. اما از پریروز که فتواهای جدید خامنه ای را دیده ام دیگر مطلقاً تعجب نمی کنم از چنین صحنه ای. و تصمیم می گیرم که فقط لذت ببرم مثل جوانانی که همۀ تفریح ۸ سال گذشته شان را احمدی نژاد بتنهایی تأمین کرده با این حرکات استثنایی. و دلم برایش تنگ می شود. زیرا امیدم نا امید است گشایشی زندگی ساز تا زنده و رهبر بودن خامنه ای: حتی با تدبیر حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی. پس تنها امیدم این دعای الهام است که احمدی نژاد بزودی بر می گردد در رکاب امام زمان مشایی. چنین باد! یا…هو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)