یک شهروند با فرستادن این کلیپ تفاوت وزن کره مصرفی با آنچه روز آن نوشته شده است را نشان می‌دهد.

بر روی جلد کره نوشته شده است ۱۰۰ گرم اما وزن واقعی آن ۸۵ گرم است.

آنچه که پرواضح است این است که این صنایع کاملا در دست آقازاده‌ها و کارگزاران حکومتی است که با دست باز قیمت‌ها و وزن کالاها را تعیین می‌کنند.

فروشندگان جزء هیچ تقصیری در این دزدی‌های کثیف ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)