کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰، سه شهروند خانم‌ها مخصوص بخارایی، رقیه سلطان میرزایی و آذر کروندی موسی زاده، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به مجموع ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط ملک شخصی (باغ) محکوم شدند.

اتهام این شهروندان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با سازمان مجاهدین» عنوان شده است.

به گزارش یک منبع مطلع حکم دادگاه در تاریخ ۲۲ آذر۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و به این سه شهروند ابلاغ شده است.

این شهروندان در اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس احضاریه ای، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری احضار شده و محاکمه شده بودند.

براساس این حکم، متهمان ردیف اول و سوم پرونده ( خانم ها مخصوص بخارایی و آذر کروندی موسی زاده) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم ( خانم رقیه سلطان میرزائی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط ملک باغ واقع در شهریار به نفع دولت محکوم شدند.

بر اساس خبرهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام اتهامات نسبت داده شده به این شهروندان، برگزاری جلسه‌ای در سال ۹۸ در باغ شخصی خانم میرزائی بوده که تحت عنوان «اجتماعی و تبانی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام» به ایشان تفهیم اتهام شده است.

خانم مخصوص بخارایی در دادگاه اظهار داشت که جلسات برگزار شده در باغ، کلاسهای آموزشی بوده و اتهامات وارده را رد کرد.

با وجود رد اتهامات وارده از سوی متهمان پرونده، دادگاه اعلام کرد با ملاحظه نقش هر یک از متهمان و آگاهی متهم ردیف اول و سوم و سابقه قبلی ایندو مطابق مادتین ۷-۳۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و به استناد ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۰ کتاب تعزیرات از همان قانون ، حکم بر محکومیت هر یک از متهمین ردیف اول و سوم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط ملک باغ واقع در شهریار مورد استفاده برای جلسه تشکیلاتی به نفع دولت، صادر و اعلام می‌نماید.

خانم مخصوص بخارائی فرزند علی اکبر، متاهل، شغل آزاد، متولد ۱۳۳۷، خانم رقیه سلمان میرزائی فرزند عیسی، متاهل ، متولد ۱۳۳۱ و خانم آذر کروندی موسی زاده فرزند محمد، متاهل و متولد۱۳۴۱ می‌باشند.

بر اساس دادنامه، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

۱۲ سال حبس تعزیری

۱۲ سال حبس تعزیری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)