مهین میلانی – ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، روزی که استاد و پدر بی همتایم، دکترصدرالدین الهی، این روایتگرِادبیات و تاریخ نگارِ نسل سال‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ “رفت”، مصادف شد با سالروز تولد فروغ فرخ زاد. صدرالدین الهی قبل از نوروز سال ۱۳۴۵، یعنی یک هفته قبل از مرگ فروغ فرخزاد مصاحبه‌ای با او در دفتر ابراهیم گلستان انجام می‌دهد. مطلب زیر در آغاز (بدون کم و کاست) یادداشتی است از صدرالدین الهی سال‌ها بعد در کالیفرنیا در باره‌ی فروغ، گزارشی کوتاه از مراسم ختم او بر سر قبر و مصاحبه‌اش با فروغ با حضور ابراهیم گلستان. این متن یک چیزی حدود شاید ۲۰ سال پیش اگر اشتباه نکنم در کیهان لندن، درصفحه‌ی مخصوص صدرالدین الهی به نام “یادداشت‌های بی تاریخ” منتشر شد و در چند سال اخیر نیز در فیس بوک وی بازنشر گردید. روزنامه نگاری اکنون چیزی شبیه تلگراف نویسی شده است. کپی کردن خبرهای موجود. سئوالات کلیشه‌ای. روزنامه نگارها گاه دو جلد کتاب شعر نخوانده‌اند. کار روزنامه بیشتر شبیه کار یک کارمندیست که یک کار همیشگی را قرقره می‌کند. صدرالدین الهی تاریخ می‌دانست. با ادبیات کهن و معاصر ایران و فرانسه و جهان آشنا بود. و او خوب می‌دانست که برای یک مصاحبه‌ی خوب باید کارهای مصاحبه شونده را خوب خوانده باشی. باید دید و بینش مستقل از موضوع مورد صحبت داشته باشی و باید اشرافی محاط برجامعه و روانشناسی‌اش تا بتوانی یک مصاحبه را خوب انجام بدهی. نمونه‌های خوب روزنامه نگاری را از جمله باید در ماهنامه‌ی لوموند دیپلماتیک و برخی مواقع در نیویورکر دید. بقیه اغلب چیزی به خواننده اضافه نمی‌کنند غیر از اخبار سرهم شده و یک جانبه و عاری از واقعیت‌های محقق با بینش هایی اغلب دگماتیسم یا سرسری. در زمستان ۱۳۵۳ در آستانه‌‌ی اعزام ۱۰ کارآموز به روزنامه‌ها صدرالدین الهی در یادداشتی برای آنان نوشت: “حرفه‌ای که به آن می‌روید حرفه‌‌ی خطرناکی است. شما را به ‘تشریف داشتن’ تشویق می‌کند. اما به یاد داشته باشید که من بارها در کلاس مصاحبه یا درس گزارش یادآور شده‌ام که افزودن یا کاستن برای خوشایند دیگران از یک مصاحبه یا یک گزارش فقط یک معنی دارد و آن چیزی نیست جز قلب واقعیت. “و این نقل قول معروفش آن گزاره ایست که باید راهنمای هر روزنامه نگار واقعی باشد: “ما حتی اگر بمیریم هم سرمان را از قبر بیرون می‌آوریم که ببینیم آیا روی سنگ قبرمان مطالب را درست نوشته‌اند یا نه.”

مصاحبه‌ی دکتر صدرالدین الهی با فروغ فرخزاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)