افزایش مالیات‌‌ها و عدم اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی در کشور

در حالی که دولت رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان مالیات‌ها را ۶۱ درصد افزایش داده است اما همچنان و مانند دولت‌های پیشین از اخذ مالیات از خانه‌های خالی ممانعت می‌کند.

رقم ۶۱ درصدی افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت ابراهیم رئیسی تعجب همگان را برانگیخت.

سوالی که مطرح شد این بود که در حالی که تورم بیداد می‌کند و برای مردم افزایش درآمد چندانی در چشم‌انداز نیست، این مالیات‌‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده است از کجا باید تامین شود؟

تعرفه مالیات از جیب مردم!

دولت رئیسی البته در مقوله اخذ مالیات دست در جیب مردم کرده است اما مانند اسلاف خویش از اخذ مالیات از برخی از ارگان‌‌های قدرت و ثروت خودداری می‌‌کند.

یکی از موارد مالیاتی که در سال‌‌های اخیر خبرساز شده است مربوط به تعرفه مالیات از خانه‌های خالی می‌شود و با اینکه بسیاری از اقتصاد‌دانان در حکومت ایران خواهان اخذ مالیات برای خانه‌های خالی هستند اما حکومت ایران به انحاء مختلف از اخذ مالیات از خانه‌های خالی سر باز می‌زند.

بنا بر آخرین اطلاعات وزارت راه و شهر سازی حکومت ایران در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۰، تعداد یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد که شامل تعرفه مالیات نمی‌شود.

۲ میلیون خانه خالی در کشور بدون پرداخت تعرفه مالیات

البته رقم واقعی‌تر که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است رقم ۲ میلیون مسکن خالی در کشور است.

این در حالی است که در مجلس یازدهم حکومت ایران ماده ۵۴ آن که مربوط به اخذ تعرفه مالیات از خانه‌‌های خالی است بروز شده و ماده قانونی آن تصویب شده است اما در عمل همچنان مالیاتی از خانه‌های خالی اخذ نمی‌شود.

طبق این قانون خانه‌های خالی توسط زیر ساخت سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی و فهرست آن‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است.

بر اساس اظهارات مدیر کل دفتر طراحی و فرآیند‌های سازمان امور مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جزء دو، بند چهار، تبصره شش به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است که تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ باید به عرصه اخذ تعرفه مالیات از صاحبان خانه‌های خالی ورود کرده و ظرف یک ماه نیز مالیات از صاحبان این خانه‌ها اخذ شود.

اما با وجود این و تا کنون هیچ گونه اقدام مشخصی از سوی دولت برای اخذ تعرفه مالیات از این خانه‌ها انجام نشده است.

میزان تعرفه مالیات خانه‌‌های خالی هم‌چنان صفر است

این امر بر آن اساس گواهی می‌شود که گزارش تفریغ بودجه ارائه شده برای تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان تعرفه مالیات برخانه‌های خالی همچنان صفر است.

در این بین سازمان امور مالیاتی دلیل محقق نشدن صدور و اخذ تعرفه مالیات از خانه‌‌های خالی را مسئله شناسایی عنوان می‌کند!

اما پاسخ به چرایی عدم صدور و اخذ تعرفه مالیاتی از خانه‌های خالی را باید در نگاهی به لیست بلند بالای صاحبان این خانه‌های خالی جستجو کرد.

اخیرا سخنگوی کمیسیون عمران مجلس حکومت اعلام کرد تعداد قابل توجهی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها می‌باشد و این بانک‌ها برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه‌داری انجام می‌دهند!

ناگفته پیداست بانک‌ها در اقتصاد ناسالم و فاسد حکومت ولایت فقیه وابسته به ارگان‌های قدرت و ثروت وابسته به حکومت هستند.

پیش از این نیز حسین راغفر یک اقتصاددان حکومتی اعلام کرده بود که ۲۰ بنگاه رانتی در کشور بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برند و از پرداختا مالیات نیز معاف هستند! [۲۰ بنگاه رانتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برند]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)