عکس از تجمع امروز رشت/ ۷ دی
بازنشستگان خواستار افزایش حقوق و مستمری‌ها و اجرای کامل همسان‌سازی هستند. آنان نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض دارند.

تجمع کنندگان شعارهایی در بی کفایتی مسئولین سر دادند و نیز خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. از دیگر شعار های داده شده در تجمعات امروز می شود از “معلم بپا خیز برای رفع تبعیض”, “بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است”, “قالیباف حیا کن مجلس رو رها کن”, “بازنشسته بپا خیز برای رفع تبعض”, “معلم کارگر اتحاد اتحاد”, “زندانی سیاسی آ زاد باید گردد”, “وعده زیاد شنیدیم نتیجه ای ندیدیم” و “دشمن ما همینجاست بچه هاشون امریکاست” نام برد.

در تجمع تهران بازنشستگان طی سخنرانی هایی درخصوص فقر و عدم رفاه درمیان فرهنگیان صحبت کردند و در ادامه هم از بی کفایتی مسئولین و مدیران نیز یادآوری کرده و خواستار رفع فقر و تبعیض و اجرای قوانین و فعال شدن بیمه کارآمد و کوتاه‌ کردن دست رانتخواران از صندوقهای بیمه های تکمیلی درمانی شدند.

سخنرانان دیگر هم چند نغر از معلم های بازنشسته بودند که از زیر خط فقر بودن معلم ها و مردم صحبت کردند.

در پایان قطع نامه ای هم در ده بند خوانده شد. این قطعنامه خواهان اجرای همسان سازی واجرای قوانین و برائت از کانون های وابسته و حکومتی شده و بر آزادی معلمان و کارگران زندانی تاکید کرده است.

متن کامل بیانیه تجمعات امروز در زیر آمده است:
قطعنامه پایانی تجمع سراسری بازنشستگان ایران ، سه شنبه ، ۷ دی ۱۴۰۰

بازنشستگان گرامی کشوری ولشگری وتامین اجتماعی

ما امروز اینجا جمع شدیم که به سیاست‌های دولت ومجلس درباره بازنشستگان و بی‌توجهی به پیشکسوتان اعتراض کنیم
و اعلام کنیم :

۱. زندگی بازنشستگان شریف و عزیز با مخاطرات جدی روبرو است حقوق آنان نصف خط فقر است از بیمه‌کارآمد محرومند و قانون همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی‌شود.

ما خواهان اجرای کامل قانون همسان‌سازی از اول مهر ۱۴۰۰ هستیم و بیش از این نمی‌توانیم این وضعیت ظالمانه را تحمل کنیم.

۲. لایحه رتبه بندی فرهنگیان شاغل طبق قانون باید به بازنشستگان تسری یابد.

۳.ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
باید برای بازنشستگان اجرایی شود و هرگونه تبعیض در پرداخت ها وبی عدالتی ها یکبار برای همیشه رفع گردد.

۴. ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ برای افزایش فوق العاده همانند شاغلان اجرایی شود .

۵. ما از افزایش حقوق تمام اقشار اجتماعی و کارگران و زحمتکشان به بالای خط فقر حمایت می‌کنیم و زندگی شرافتمندانه را حق همگانی می‌دانیم و با تحلیل‌های غیرکارشناسی که افزایش حقوق بازنشستگان و معلمان را تورم‌زا می‌داند مخالفیم.

۶. شورای بازنشستکان باشگاه کشوری ضمن تشکر از حمایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ،
خواهان استعفای هیات مدیره کانون های بازنشستگان که هیچ حمایتی از حقوق قانونی بازنشستگان نمی کنند ، می باشد تا بازنشستگان از میان خود افرادی غیر وابسته و غیر فرصت طلب را انتحاب نمایند .

۷-ما خواهان بیمه کامل و کار آمد برای بازنشستگان و خروج از دست رانت خواران هستیم ،بیمه آتیه سازان محلی برای رانت خواری عده ای شده است .

۸_ماخواهان اجرای بند ۹ قانون اساسی برای رفع تبعیض و پرداخت عادلانه حقوق ها برای همه حقوق بگیران دولتی وغیر دولتی به ویژه بازنشستگان ورفاه و آسایش برای همه ایرانیان قبل از کشورهای بیگانه هستیم .

۹-ما بازنشستگان خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان و کارگران فعال صنفی هستیم .

در پایان اعلام می کنیم :
بدون جانبداری از جناح ها پیگر مطالبات برحق همه بازنشستگان و فرهنگیان هستیم و اتحاد بین شاعل و بازنشسته را رمز موفقیت می دانیم .
در صورت عدم تحقق خواسته ها و عدم تصویب لایحه همسان‌سازی و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اعتراض را طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برای خود محفوظ می داریم و خواهان پیوستن همه بازنشستگان به اعتراضات واقعی هستیم و از فرصت طلبان که بنام مذاکره حرکاتی انجام می دهند برائت می جوییم .

نمایشگر ویدیو

 
 
۰۰:۰۰
 
۰۰:۵۳
 
 

۷ دی ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)