کتاب امروز را از لینک زیر دریافت کنید:

واژه های فارسی ِ عربی شده

السیدادی شیر
ترجمۀ حمید طبیبیان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)