طرح ممنوعیت نگهداری از سگ و گربه!

مجلس حکومت ایران به جای رسیدگی به امور اساسی مربوط به معیشت شهروندان و موضوعات اقتصادی که امان مردم را بریده، به موضوعاتی چون طرح ممنوعیت نگهداری از سگ و گربه روی آورده است.

جنجال‌‌آفرینی، ایجاد التهاب و فضاسازی برای ایز گم کردن از ویژگی‌های بالفطره ولایت فقیه برای پوشاندن موضوعات و مشکلات اصلی کشور است.

اقتصاد ایران در حال حاضر در شکننده‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد، تورمی افسارگسیخته که روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شود، کاهش ارز پول ملی، فقر سرسام‌آور، بیکاری بخش‌های عظیمی از جامعه، معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، اعتیاد، کودکان کار و… از جمله معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه است که حاصل ناکارآمدی سیاست‌مداران حکومت است.

سنگ ها را بستند و سگ ها را رها کردند!

این معضلات جامعه که اصلی‌ترین مطالبات مردمی هستند خود را به زیر پوست جامعه شهروندی دوانده است.

با این همه قوای سه گانه حکومت ولایت فقیه به جای پرداختن و رسیدگی به این امور که مهمترین امور کشور به شمار می‌آید در پی به تصویب رسانده طرح‌ها و موضوعاتی هزل هستند.

طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک»! برای مقابله با سگ و گربه!

از جمله این موارد می‌‌توان به طرح موسوم به طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک»! در مجلس حکومت ولایت فقیه اشاره کرد.

بر اساس این طرح قرار است جریمه‌ای معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری برای اشخاصی که اقدام به واردات، تولید، تکثیر، پرورش، حمل و نقل، گرداندن و نگهداری حیواناتی مانند سگ، گربه، خرگوش و… می‌کنند، در نظر گرفته شود.

میزان جریمه نگهداری از سگ و گربه!

با احتساب میزان حقوق حداقلی کارگری، رقمی بین ۲۶ تا ۸۰ میلیون تومان قرار است به عنوان جریمه موارد فوق‌الذکر در نظر گرفته شود.

علاوه بر این رانندگانی که اقدام به نقل و انتقال افرادی با حیوانات خانگی کنند نیز مشمول جریمه فوق می‌شوند و خودروی آنها به مدت ۳ ماه توقیف می‌شود.

اصل موضوع طرح ممنوعیت نگهداری سگ و گربه و… مضحک و چندش‌آور به نظر می‌آید با این حال تا کنون ۷۵ نفر از اعضای مجلس حکومتی آن را امضاء کرده‌‌اند.

پشت پرده طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی چون سگ و گربه

اما آنچه در پشت پرده ارائه چنین طرح‌هایی نهفته است ایجاد حاشیه و طفره رفتن از موضوعات اصلی جامعه مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی است.

به بیان دیگر حکومت ولایت فقیه و مجلس حکومتی سعی می‌کنند با ایجاد، طرح و عنوان ساختن چنین موضوعات حاشیه‌ای، افکار عمومی جامعه ایران را از موضوعات و تضادهای اصلی جامعه منحرف ساخته و جنگ‌های حیدری نعمتی راه بیندازند. [فیلترینگ و سانسور اینستاگرام دستور کار مجلس جدید ایران]

در این بین یک نکته را نیز نباید از یاد برد و آن اینکه هر چه تضادهای واقعی جامعه و اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و حاکمیت بیش از پیش از حل آنها عاجز می‌شود قطعا بیشتر به چنین موضوعات حاشیه‌ای خواهد پرداخت.

مضاف بر اینکه گردانندگان و صاحبان حیوانات خانگی عموما از افراد طبقه مرفه جامعه هستند و مانند بقیه طرح‌های سودآور و درآمدزا برای حکومت ولایت فقیه، طرح ممنوعیت نگهداری و گرداندن حیواناتی نظیر سگ، گربه و… نیز می‌تواند محملی برای سودآوری و درآمدزایی برای حکومت ولایت فقیه باشد.

القصه آنکه این اقدامات مجلس حکومت ولایت فقیه انسان را به یاد ضرب‌المثل معروف سنگ ها را بستند و سگ ها را رها کردند! می‌اندازد، به این معنا که مجلس حکومت به جای پرداختن به موضوعات پایه‌ای مردم ایران، تمرکز خود را بر روی سگ و گربه گذاشته‌اند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)