در چهارمین روز اعتصاب غذای مهدی فتحی از زندان عادل اباد گزارش شده است وی از نارسایی قلب رنج می برد ،ولی از بیمارستان و پزشک متخصص بی بهره است،زندان عادل‌آباد شیراز از کوچکترین حقوق شهروندی زندانی دریغ می کند، درمانگاه زندان با امکانات بسیار محدود فریادرس مهدی نخواهد بود

جان مهدی فتحی معلم با شرف پاسارگادی در خطر است او ۵۶ روز است که از ارتباط تلفنی با خانواده محروم است صدای او باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)