سید علی خامنه ای مسئول اصلی شکنجه و جنایات در زندانهای ایران!

در سی و سه سالی که سید علی خامنه ای رهبر شده است شکنجه و جنایت های بسیاری در زندانها صورت گرفته است. با توجه به اینکه سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است و قوه قضائیه مستقیما زیر نظر سید علی خامنه ای است و رئیس این قوه را سید علی خامنه ای تعیین می‌کند. اینکه فکر کنیم که سید علی خامنه ای در جریان شکنجه و جنایات در زندانها نیست یک اشتباه است. سید علی خامنه ای در جریان شکنجه ها و آزار زندانیان و جنایات در زندانهاست و گزارش روزانه می‌گیرد و این جنایات با فتوای خود رهبر و اطرافیان او صورت می گیرد.

از کلانتری ها، آگاهی ها و زندانها خبر های زیادی از شکنجه می رسد، برای نمونه شکنجه و کشتار ستار بهشتی در بازداشت و محمد ثلاث که مورد شکنجه قرار گرفت، هفده نقطه سرش شکست و انگشتش شکست، در اثر شکنجه بینایی خود را تقریبا از دست داد و شکنجه و کشتاری که بر روی بازداشت شدگان کهریزک انجام گرفت. قتل و شکنجه و بازداشت خانم زهرا کاظمی. شکنجه زن سعید امامی که مستندات و فیلم های غیر قابل انکار آن موجود است. در آگاهی ها افراد جیره کتک دارند، به نوبت افراد در آنجا شکنجه می کنند و فرد تا اعتراف نکند او را ول نمی کنند، در بسیاری موارد یک دزد به گناه نکرده که دزد دیگری انجام داده مجبور به اعتراف می شود، در ضمن اعترافاتی که در زیر شکنجه گرفته شده سند محکومیت وی در دادگاه قرار می گیرد.

بهرحال سید علی خامنه ای مسئول اصلی شکنجه و جنایات در زندانهای ایران می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)