دانش آموزان لباس مدرسه را در می‌آورند و لباس کودک کار می‌پوشند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)