روز گذشته، شنبه ۱۵ آبان، مرضیه طاهریان؛ کارگر کارخانه «نساجی کویر سمنان» به‌دلیل گیر کردن مقنعه و سپس سرش در دستگاه رسیندگی جان خود را از دست داد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان هم مرگ این کارگر را تأیید و به صدا و سیما جمهوری اسلامی، اعلام کرده، این کارگر به دلیل «خفگی» جان باخته است.

این نه مرگ طبیعی، نه حادثه صرف حین کار بلکه شکلی از کشتار زن کارگر زیر سایه جمهوری سرمایه‌داری اسلامی است.

جسد بی جان مرضیه طاهریان نماد وضعیت زن کارگر و فرودست در چرخه قدرت چنین حکومتی است؛ وضعیتی که نشان می دهد در جمهوری اسلامی، این تنها بدن کارگر نیست که به بند کشیده و کنترل می شود بلکه بدن زنان کارگر در مقایسه با آنچه هم قطاران مردشان تجربه می کنند، تحت ستم مضاعف قرار دارد.

کارفرمایان و کارآفرینان همدست با جمهوری اسلامی برای رام کردن بدن کارگران زن، به قواعد حاکم بر تقسیم منابع تولید، کارگری_کارفرمایی و توزیع ثروت اکتفا نمی کنند؛ آنها در حریم کارخانه های خصوصی که رویای تبدیلش به تسلا و آمازون و … را دارند، مجری قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه پوشش و حجاب هستند!

از طرف دیگر، حجاب با یکدست کردن کارگران زن در محیط کارخانه، به شماره ای شدن وجودهای انسانی به نفع کارفرمایان کمک بیشتری می کند تا به بهای جان کارگر و تحمیل سختی کار بیشتر( مثل گرما زدگی، تعریق، دست و پا گیری و … که به مدد یکدست سازی و همگانی شدن ظلم اصلا به حساب نمی آید) امکان مدیریت و تسلط بر بدن زنان را آسان تر کند.

بنابراین حمایت بی چون و چرای کارفرمایان از حجاب نه منحصر به تبعیت از قوانین حاکمیتی که آگاهانه یا ناآگاهانه در پرتو سودجویی ها و منافع خویش است. شئونات اسلامی یا حجاب همان شلاقی است که کارفرمای مهربان به بهانه ضرورت پیروی از قوانین برای تداوم حیات کارخانه و از پی آن، حفظ معیشت کارگران، بر بدن زن کارگر می زند.

حقیقت اما این است که حجاب برایشان مفید است، منفعت دارد و سختی کار و حوادث تشدید شده با حجاب در پوشش سراسری بودن قانون به سادگی محو می گردد.

قتل مرضیه طاهریان باید به هر کدام از ما در مقام یه فعال کارگری، سیاسی و مدنی و … یادآوری کند، ستم های جنسیتی، قومی، طبقاتی و … آنچنان با یکدیگر در آمیخته شده است که رجحان هر یک بر دیگری و نادیده انگاشتن آن، به نوعی بازی در زمین دشمن است.

#حجاب_اجباری
#خشم_ما_از_قدرت_شما_بیشتر_میشود
@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)