نشریهء “ماتریالیسم تاریخی”  (Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory) در اواخر دهۀ ۹۰ و به‌عنوان ژورنالی در حوزۀ مارکسیسم انتقادی کار خود را آغاز کرد (درتقابل با دگماتیسم مارکسیسم روسی کلاسیک).

این ژورنال هرسال در لندن به مدت سه روز کنفرانس سالانه برگزار می‌کند‌ اما امسال به دلیل کرونا به شکل آنلاین برگزار می‌شود و دسترسی برای همگان آزاد است.

کنفرانس همواره حول یک موضوع محوری روز می چرخد:
از تغییرات اقلیمی گرفته تا خیزش راست افراطی,موضوع اصلی امسال دولت است.

با ظهور رژیم انباشت نولیبرال جهانی، ماهیت و ساختار دولت همواره یکی از بحث‌های مرکزی بوده.

برخلاف گفتار توخالی نولیبرالیسم، دست نامرئی “بازار آزاد” همواره با مشت آهنین دولت اداره می‌شود.

این موضوع خود را بیش از پیش در بحران ها نشان می‌دهد، زمانی که دولت به‌عنوان مهمترین نهادی که رسالت تضمین بازتولید سرمایه را برعهده دارد نقش پررنگ‌تری بازی می‌کند.

مسئلۀ دولت همچنین به وضعیت حال حاضر در جمهوری اسلامی نیز مرتبط است، یعنی وضعیتی که در آن ماشین کشتار-امنیتی بدل به تنها مکانیزم بازتولید رژیم گشته است.

پیوند دسترسی به برنامۀ کنفرانس:

https://www.historicalmaterialism.org/conferences/historical-materialism-18th-annual-conference-online-2021-return-state-anticapitalist

 

 

Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory

https://www.historicalmaterialism.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)