ماموران شهرداری شیراز در میدان ارتش به یک دستفروش که از طریق میوه فروشی امرار معاش می‌کرد حمله کرده و تمامی میوه‌های او را روی زمین ریخته و لگدمال کردند. این دستفروش مظلوم در اعتراض به این نظام فریاد می‌زند که اگر این کار را نکنیم از چه راهی امرار معاش کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)