فاطمه فروتن (مادر زکی پور) یکی دیگر از مادران مقاوم و شجاع خاوران برای همیشه ما را ترک گفت.

مادر زکی پور عزیز از چهره های شناخته شده و از مادران ثابت قدم خاوران بود، او همیشه با چهره ای آرام و آغوشی پر از گل به خاوران میامد و در غم و شادی خانواده ها همراه و همیار بود به گفته یکی از نزدیکان، مادر با تکیه به رابطه دوستی با دیگر مادران دادخواه خاوران توانست مقاومت کند و به عشق ورزیدن به فرزندان و اطرافیان خود ادامه دهد.

محمود زکی پور فرزند مادر زکی پور از چهره های مقاومت در زندانهای شاه و شیخ بود که بار اول در سال ١٣۵٢ دستگیر شد و بار دوم در سال ١٣۶٢ دستگیر شد و در ٢٢ شهریور سال ١٣۶۶ در زندان اوین به جوخه اعدام سپرده و در خاک خاوران مدفون شد . مادر زکی پور همواره به عهد خود به آرمان سرو ایستاده اش وفادار ماند و پای در راه دادخواهی نهاد و تا واپسین روزهای عمر خود خواهان مجازات آمرین و عاملین جنایت و ظلمی که بر او و هزاران چون او رفته بود، در یک دادگاه عادلانه بود .

جای مادر زکی پور و همه “مادران خاوران” که دیگر در میان ما نیستند برای ما ‌همیشه خالیست، آنان بودند که پرچم دادخواهی را با عزم، اراده و شجاعتشان برافراشتند و حماسه چهار دهه مقاومت و امید در خاک خاوران،  شناخته شده ترین گور های جمعی را بعنوان سند جنایت رژیم و تا به امروز حفظ کردند. عزم و شجاعت این مادران و نبودشان مسئولیت و تداوم راه دادخواهی را بر ما دشوارتر میکند.

ما اراده کرده ایم تا با همدلی و همیاری به عهد خود با جان های شیفته در خاک خاوران ها و مادران و خانواده های پیگیر، مصمم و شجاع،  این راه دشوار را تا روز دادخواهی ادامه داده و شاهد محاکمه آمرین و عاملین جنایت ۴٣ سال در خاک میهنمان باشیم.

یادش گرامی و مانا باد!

دادخواهان خاوران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)