ترانه غرورانگیز فتح بابل با صدای سحرانگیز مرضیه در روز کوروش بزرگ

متن ترانه فتح بابل به مناسبت روز کوروش بزرگ؛

زنجیر بابلیان را از هم گسسته نگر
زندان خسته‌دلان را در هم شکسته نگر
از خنده بر لب ایشان نقشی نشسته نگر
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت به خدا نشان دارد
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت به خدا نشان دارد


شهر بابل اینک شد آزاد از غم‌ها
نخلستانش خرم گندمزارش زیبا
همراه آرد کورش با خود آزادی را
هر ویرانی بیند سوی آبادی را

هر جا او قدم نهد
فردی از ستم رهد
شهری در هر قدمش گل می‌بارد
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت به خدا نشان دارد
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت به خدا نشان دارد

من که امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده‌ام، تا روزی که زنده هستم… هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد… نخواهم گذاشت کسی به دیگری ستم کند و اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از وی دفاع خواهم کرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمکاران را به کیفر خواهم رساند…

من اعلام می‌کنم که هر کس آزاد است هر دین وآیینی را که میل دارد برگزیند و در هر جا که می‌خواهد سکونت نماید. و به هرگونه که معتقد است عبادت کند و معتقدات خود را بجا آورد…(از منشور کوروش)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)