کلیپی از کودکان کار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دراین کلیپ یک دخترک آدامس فروش که حدود ۵ سال دارد و یک بسته آدامس را برای فروش در دستان کوچکش گرفته در مترو تهران مشاهده می‌شود. مسافر مترو با تعجب از او سوال می‌کند که چند سالته او هم با معصومیت کودکانه پاسخ می‌دهد پنج سال. با حرکت مترو دختر کوچولو بسختی تعادل خودش را کنترل می‌کند و چند قدم تلوتلو می‌خورد. خانم مسافر با نگرانی می‌گوید:«مواظب باش نیفتی!» اما دخترک آدامس فروش کوچولو بیشتر از خودش مواظب بسته آدامس‌ها است که از دستش روی زمین نریزد.

آن طرف‌تر صدای یک مرد دفتر فروش می‌آید. او مستمر می‌گوید دفتر یادداشت ده تومنه دفتر صدبرگ هم ده تومنه. تلاشهای دختر کوچولو برای فروش آدامس در هیاهوی درون مترو فراموش می‌شود.

این دخترک یکی ازصدها دختر خردسالی است که روزانه در خطوط مختلف مترو کار می‌کنند. بسیاری از آنها با والدین خود و یا خواهر و برادرهای بزرگترشان مشغول به کار هستند. بعضی از آنها نیز به تنهایی در خطوط مختلف بدنبال فروش اقلام خود می‌باشند.

تقسیم بندی کودکان کار با توجه به کاری که انجام می‌دهند

تلخ‌تر از کاری که انجام می‌دهند فراموش شدن آنها در این هیاهو‌ها است. این کودکان حتی از جرگه کودکان کار نیز در اذهان خط خورده‌اند. به همین دلیل فقر و نیاز را می‌توان در سراسر وجود آنها احساس کرد.

کودکان کار به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

  • کارگاهی
  • در خیابان
  • زباله گرد

کودکان کار در مترو هر چند بیشتر به کودکان کار خیابان نزدیک هستند اما در زمره آنها نیز قرار ندارند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور موضوع کودکان کار را به نوک کوه یخ تشبیه کرده است. وی تصریح می‌کند: «مساله کودکان کار مانند کوه یخ است یعنی نوک کوه از آب بیرون است و کودکان کار را در خیابان می‌بینیم. اما عده ای از کودکان در کارگاه‌ها و مکان‌های دیگر مشغول به کار هستند که آنها را نمی‌بینیم.»

آمار کودکان کار در خیابان نزدیک به ۲۰ هزار کودک است. اما هیچ نهاد یا سازمان دولتی در قبال آنها احساس مسئولیتی ندارد. آینده این کودکان در زیر چرخ‌های سهمگین فقر و تورم در حال نابودی است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)