مرا کاشته بودند
کاشته بودندم تا با خورشیدهای عجول
احاطه ام کنند.

تو آمدی و چنان نرم مرا چیدی
که رفتار نسیم را
در دست تو حس کردم.

 

 

 

من و هزار توهای ذهنم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)