یک دختر خانم کوچولوی ایرانی کتاب‌های به اصطلاح درسی این نظام را به چالش کشیده است.

این کتاب‌ها که هیچ سنخیتی با طبع کودکان ندارد. حاکمیت، قصد دارد تفکرات عقب افتاده  را به زور به کودکان  زرنگ ایرانی قالب کند.

اما بعد از ۴۳ سال با شکست فاحش روبرو شده است.

این نمونه مشتی از خروار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)