بیا نیه گروهی از کنشگران سیاسی در سالگرد سرکوب ۲۳ تیر۱۳۷۸

مردم عزیز و شرافتمند ایران!

گذشته چیزی را برای زمان حال فاش میکند که زمان حال بتواند آن را ببیند ! و بخواهد برای ساختن آینده از آن استفاده کند .

۲۳ تیر ماه ,سالگرد دستگیری و به زندان انداختن و آسیب های جدی روحی وجسمی ما امضا کنندگان این بیانیه است در حالی که یکی از مسببین اصلی و کارگردانان محوری این واقعه ,حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرائی ,بر این کرسی تکیه زده و ما وظیفه خود دانستیم تا پرسشهائی و نگرانیهای خود را با شما مردم در میان بگذاریم.

آقای حسن روحانی در سخنرانی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ چنین گفتند:

دیروز نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد، دیروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند.

مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوبگر – اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد.

بنیادی ترین سئوال ما این است که آخرین موضعگیری اخلاقی وتاریخی ایشان نسبت به این واقعه شوم که ۱۴ سال قبل اتفاق افتاده و خود یکی از صحنه گردانان آن بوده اند چیست ؟ آیا تغییری در مواضع ایشان نسبت به دستورات و فرامین خود در آن کوران ظلم و بیداد گری ,پدید آمده است؟ آیا ایشان بر همان موضع بدوی و سرکوبگرانه سابق خود پا فشاری خواهند کرد و یا موضعی جدید و متمدنانه در برابر آن واقعه خونبار و آسیب دیدگان آن اتخاذ خواهند نمود؟

 

تبلیغات خبرنامه گویا

advertisement@gooya.com

وقوع وقایع خشونت بار در صحنه سیاسی کشور به بهانه های گوناگون سیاسی ودینی واجتماعی از سوی کارگردانان همیشگی این خشونتها قابل پیش بینی بوده و ایشان در زمان ریاست خود قطعا چنین اموری را مجدادا تجربه خواهند نمود و این امر چیزی نیست که از چشمان ایشان به عنوان یکی از ارشد ترین مدیران امنیتی کشور! ومشاوران و معاونانشان که همگی سالها تجربه در امور امنیتی دارند پنهان بماند و آیا ایشان تغییری در مدیریت خود پدید خواهند اورد یا با همان شیوه های قدیمی بگیر و ببند استفاده خواهند نمود؟

عرصه سیاست و کنشگری در دوران معاصر,سنخها و شیوه ها و رویکردهای متنوعی را در حاکمیت تجربه کرده است و با نهایت تاسف نتایج تمامی این فعالیتها با افراط و تفریط ,حب و بغض ,جزمیت ویکسو نگری, و بالاخره با گرایشهای پیدا و پنهان عقیدتی و حزبی و جناحی و به قصد تحریف یا تسویه حساب سیاسی و شخصی به پایان رسیده است و صد البته تمامی این الگوها با کلمات زیبائی چون عدالت ,سازندگی و اصلاحات همگام بوده است اما ماحصل کارآن چیزی است که شاهد آن هستیم و متاسفانه امروز نیز چیزی جز کلمات زیبا در یک فرآیند غیر تضمینی و نا روشن و ابهام آلود تحویل مردم نشده است و روز باوران و پنهان کاران سیاسی جهت غبار آلود کردن و غیر شفاف کردن فضای سیاسی کشور دست به کار شده اند تا با اتهام زنی و تلاش برای صبر نامحدود و انجماد فضای سیاسی کشور و فرو کاستن آرمانها و مطالبات به حداقل ها و تکرار قالب های گذشته به شیوه ای مرموز و پنهان نیروهای تحول خواه را در حاشیه قرار دهند.

ما امضا کنندگان این بیانیه ,اولین گام را در آگاهی و عمل وشکستن قالب های کهن و ایجاد شیوه های نو می دانیم وباور مندیم که کم کردن خواسته ها به حداقل ها, چاره کار نبوده و پی گیری مجدانه و همیشگی این در خواستها ,وبررسی و ارزیابی توانائی ها وتکرار مطالبات بصورت شفاف وبدون نرمش به ظرفیت نیرو های آرمانگرا افزوده وپیگیری پی در پی در ابعاد زمانی مشخص به همراه گشاده دستی در ارتباط با دیگرنیروها زمان را از روزمره باوران وپنهان کاران سیاسی خواهد گرفت و میتواند کفه وزن کشی سیاسی در داخل و خارج از کشور را به نفع تحول خواهان تغییر دهد.

امضا کنندگان بترتیب حروف الفبا:

رضا اشرفپور,احمد باطبی ,دکتر بهیه جیلانی,مریم راد نیا, مهرداد سید عسگری ,مهندس حشمت الله طبرزدی, روزبه فراهانی پور ,مهرداد ماجدی , منوچهر محمدی , رضا مهاجری نژاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com