ادامه اعتراضات و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی هما و خواندن سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»

روز شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، بازنشستگان هواپیمایی هما  دست به یک راهپیمایی اعتراضی زدند. آنها با تجمع جلو شرکت هواپیمایی، سرود «ای ایران ای مرز پر گهر» را به‌طور جمعی خواندند.

شمار زیادی از بازنشستگان هواپیمایی ملی در خیابان روبروی این شرکت هواپیمایی دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی زدند.

بازنشستگان معترض با شعار، «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه». به دزدی‌ها و اختلاس‌های نجومی مقامات حکومت اعتراض کردند.

آنها با شعار مدیر بی‌لیاقت نمی‌خوایم نمی‌خوایم، خواهان برکناری مدیران دزد و اختلاس‌گر این شرکت هواپیمایی شدند.

از خواسته‌های اصلی بازنشستگان هواپیمایی همـا

۱ـ پرداخت به‌موقع حقوق

۲ـ اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان هما

شایان ذکر است که لایحه همسان‌سازی تصویب شده، مهرماه سال ۹۹ است، اما هنوز به اجرا در نیامده است. همچنین اضافات آن را به بازنشستگان نپرداخته‌اند.

۳ـ شرکت دادن بازنشستگان و نمایندگان آنها در اداره امور صندوق بازنشستگی

پیش‌تر روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه، بازنشستگان هواپیمایی هما در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده جلو مجلس دست به تجمع زده بودند.

بازنشستگان می‌گویند که باتوجه به احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگان، این صندوق هر ماه به‌سختی قادر به پرداخت حقوق آنها است.

معترضان همچنین برای آینده این صندوق با ۱۲ هزار بازنشسته و چند هزار شغل نگران هستند.

مدیران این شرکت به بهانه پرداخت نشدن کمک سازمان برنامه و بودجه، نداشتن بودجه، کرونا و محدودیت فروش، از پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کارکنان خودداری می‌کنند. اما بازنشستگان و کارکنان شرکت ایران ایر این بهانه‌ها را رد می‌کنند. آنها می‌گویند: «چرا بهای مشکلات ساختاری و اقتصادی این شرکت باید از حقوق ناچیز ما پرداخته شود.»

بازنشستگان می‌پرسند: «چرا حقوق‌های کلان مدیران و وابستگان آنها همچنان سر زمان پرداخت می‌شود. ولی برای پرداخت حقوق ناچیز ما بودجه و بهانه‌های مختلف را می‌آورند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)