به نقل از سایت ایران کارگر

با اقدام به‌موقع امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی مردم پیکر ربوده شده پدرش، خالو میرزا را از ماموران وزارت اطلاعات پس گرفتند.

مشاهده فیلم:

ربودن پیکر میرزامحمد پدر رامین حسین پناهی از بیمارستان توحید سنندج برای دفن مخفیانه وی

چهارشنبه‌شب ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات پیکر پدر رامین حسین پناهی، را از بیمارستان توحید سنندج ربودند. این اقدام ماموران وزارت اطلاعات از ترس تج…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)