«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

۲۱-مین شماره «آوای تبعید» ویژه‌نامه‌ای است در «زبان و ادبیات گیلکی». این ویژه‌نامه که با همکاری بیش از پنجاه شاعر و نویسنده گیلانی و با مسئولیت مسعود پورهادی تهیه شده، به دو زبان فارسی و گیلکی منتشر شده و کوشیده است نمونه‌ای باشد در معرفی ادبیات و فرهنگ گیلان.

«آوای تبعید» انتشار چنین ویژه‌نامه‌هایی را برای دیگر زبان‌های ایران نیز تدارک دیده است.

“آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید.

و یا از سایت آن آدرس سایت “آوای تبعید”:

 Avaetabid.com

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت “آمازون” آن را خریداری نمایند.

آدرس “آوای تبعید” برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت “آمازون”، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)