تصور مردم مردم ما از ولایت فقیه این نیست که فقها حکومت کنند  و اداره مملکت را بدست گیرند!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۶۹)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۲۶)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 

 @shourimohammad

«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد، و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.وظیفه ایدئولوگ این است که براجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد،او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. تصور مردم آنروز -دوره مشروطیت- و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند  و اداره مملکت را بدست گیرند بلکه درطول قرون و اعصارتصور مردم از ولایت فقیه این بوده که ازآنجاکه جامعه،یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب  اسلامند،صلاحیت هر حاکمی از این نظرکه قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید موردتصویب و تائید فقیه قرارگیرد…اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امرعین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقهیی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دمکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند».

 [ مرتضی مطهری،کتاب پیرامون انقلاب اسلامی،انتشارات صدرا ص۸۵]  ادامه دارد…

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)