شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

همکاران ما در پتروشیمی کاویان اعتصاب خود را از سر گرفتند

بنا بر خبرهای دریافتی کارگران پتروشیمی کاویان عسلویه بخاطر خلف وعده های پیمانکاران بعد از دو هفته بازگشت به سرکار دوباره دست به اعتصاب زدند.

بنا بر خبر مدیریت کاویان عسلویه علاوه بر عملی نکردن وعده ها پنج نفر از کارگران اعتصابی را به اداره اطلاعات معرفی کرده است.

در پاسخ به این توطئه گری این کارگران دوباره به اعتصاب برگشته و اعلام کرده اند که تا زمان بازگشت به کار کارگران بازداشتی و تحقق مطالبات خود به اعتصاب ادامه می دهند.

قلدری های پیمانکاران از جمله معرفی همکاران ما به اطلاعات و یا اخراج آنها نباید بی پاسخ بماند.

تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده باید بسته شوند و بازگشت به کار همکاران اخراجی باید در لیست اول مطالباتمان قرار بگیرد.

پیمانکاران در طول اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت تلاش داشتند که با وعده و وعید بخشی از همکاران مان را به سر کار بازگردانند تا اعتصاب را خاتمه دهند. اما ما کارگران هوشیارانه مقابل آن ایستادیم و هر جا که همکاران ما با پیشنهادات مناسب سر کار بازگشتند به محل مواجه با وعده شکنی پیمانکاران کار را تعطیل و به اعتصاب بازگشته اند.

نظیر آن در در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان در هفته گذشته روی داد و همکاران ما بخاطر عملی نشدن وعده ها به اعتصاب برگشتند.

ضمن اینکه همکاران بازگشتی ما به سر کار نیز در محل پیگیر دیگر مطالباتمان هستند. اینگونه است که اعتصاب و اعتراض ما ادامه دارد. لازم به یاد آوریست که پتروشیمی کاویان عسلویه زیر مجموعه هلدینگ باختر است و چندین پرونده اختلاس مدیریت آن در دستگاه قضایی نظام بایگانی شده‌ است.

@Shoratamas

#اعتصاب_سراسری_کارگران_نفت
#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت
#افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون
#کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی
#عسلویه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)