نظامیان مصری پس از برکنار کردن محمد مرسی از قدرت بیم آن دارند که نظامیان حماس برای دفاع از اخوان المسلمین از غزه وارد مصر شوند.
آنها مرزهای رسمی را بسته‌اند و شروع به تخریب تونل هایی کرده‌اند که شاه‌راه حیاطی مردم غزه است. با تخریب این تونل ها مواد غدایی گران و سپس نایاب می شود. بحران کمبود غذا ساکنان غزه را تهدید می کند. وضعیت غزه به ما نشان می دهد که اسراییل به شیوه قرون وسطایی با سکنان این منطقه برخورد می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)