“جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌” (راوا) به‌ مثابه‌ اولین‌ سازمان‌ آزادیخواه، مستقل‌ و سیاسی‌ زنان‌ افغان در سال‌ ۱۳۵۶ توسط‌ مینا و تعدادی‌ زنان همرزم‌ او در کابل‌ بنیاد گذاشته‌ شد که‌ کار برای‌ ایجاد یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ و تأمین‌ حقوق‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ هدفش‌ را می‌ساخت.

 

“جمعیت انقلابی زنان افغانستان” (راوا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)