سر خط

زنان افغانستان علیه طالبان

همزمان با پیشروی شهر به شهر طالبان و تقدیم افغانستان به این گروه تروریستی با توافق بین‌المللی، عده‌ای در ایران که سعی می‌کردند دیگری‌ستیزی و مهاجرستیزی خود را در کلمات دیگری پنهان کنند شروع کردند به وا مقاومتا سر دادن، که اگر ارتش دستور واگذاری کشور را دا‌شت، اگر دولت آماده برای فرار می‌شد، اگر همه‌ی دولت‌های منطقه و جهان یا توافقی پیشینی با طالبان داشتند یا در حال تلاش برای توافقند، چرا مردم خود افغانستان نایستاده‌اند؟ چرا نمی‌جنگند؟ چرا از کشور خود فرار می‌کنند؟
آن‌ها واقعیتی ساده را با سادگی تمام نادیده می‌گیرند:

مردم افغانستان، نه اسلحه دارند و نه سازماندهی.

از بین رفتن سازماندهی موثر مترقی در افغانستان هدیه‌ای بوده که چکمه‌های شوروی و آمریکا و سایر جدال‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به افغانستان اهدا کرده.

مردم افغانستان درمقابل حیرت پیشکش شهرهایشان به طالبان باید چه می‌کردند؟

با این‌همه می‌بینیم زنانی را که از جان خود نمی‌ترسند و در خیابان‌ها علیه طالبان تروریست می‌نویسند و مردمی که با دستان خالی زندگی علیه مرگ می‌ایستند.

 

 

 

#مقاومت_افغانستان
@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)