۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر!

با وجود اینکه تا کنون تنها منابع غیر رسمی در ایران خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند اینک یک مقام رسمی؛ رئیس «کمیته امداد» تصریح کرد که خط فقر در ایران تا سال ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

مرتضی بختیاری رئیس «کمیته امداد» حکومت ایران در روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد خط فقر در ایران تا سال ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

بختیاری افزود «برآوردها نشان دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است».

۲۲ برابر شدن هزینه خانوارهای ایرانی طی ۱۸ سال و افزایش خط فقر

بختیاری با اشاره به تحقیقاتی که حد فاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است اعلام کرد «هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است».

بختیاری همچنین افزود «سرعت متوسط سالیانه خط فقر در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است».

یک سوم روستائیان کشور زیر خط فقر به سر می‌برند

بختیاری با اشاره به اینکه میزان فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری کشور است افزود «به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی زیر خط فقر به سر می‌برده‌اند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد بوده است».

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸

بختیاری با اشاره به افزایش جمعیت زیر خط فقر حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، افزود « به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است».

بختیاری افزود «برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به ۱۵ درصد رسیده اما از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است».

به عبارت دیگر جمعیت زیر خط فقر مطلق در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به نسبت بازه زمانی ۴ ساله قبل از آن، افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته و بالغ بر حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کل کشور می‌شود.

اظهارات بختیاری در حالی است که وی آماری از افزایش خط فقر از سال ۱۳۹۹ به بعد که فقر فزاینده کشور را درنوردیده است ارائه نمی‌دهد و خط فقر مطروحه از جانب وی تا سال ۱۳۹۹ می‌باشد. [آیا تنها ۳۰درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق هستند؟]

خط فقر مطلق چیست؟

شایان ذکر است خط فقر مطلق عبارت از مقدار درآمدی است که برای تامین حداقل نیازهای فردی یک فرد یا خانواده در جامعه مورد نیاز است و عدم تامین این حداقل‌ها موجب می‌شود تا فرد یا خانواده مورد نظر فقیر محسوب شود و افراد یا خانواده‌هایی که زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی و پایه خود را ندارند و به طور مطلق فقر محسوب می‌شود.

بر خلاف اظهارات بختیاری، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد که ۷ دهک از ۱۰ دهک خانوارهای ایرانی زیر خط فقر و تنها ۳ دهک از خانوارهای ایرانی بالای خط فقر قرار دارند.

فراهانی افزوده بود در طول چند دهه گذشته هیچگاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)