نجات جوامع رو به انحطاط و ساختن آینده بهتر، هنگامی ممکن است که تعداد هر چه بیشتری از افراد مطلع و پاکدست جامعه در قبال فریب و بهره‌کشی از توده‌ها و رفتارهای ضدبشری به صراحت و متانت و مستدل روشنگری و انتقاد کنند و واقعیت‌های پنهان را آشکار سازند. مبارزه‌ای از روی درک مسئولیت اجتماعی که برخلاف همدستی‌های منفعت‌طلبانه یا سکوت‌های عافیت‌جویانه انجام می‌پذیرد و هر سه جناح: حاکمان، مخالفان حاکمان و افکار عمومی را در بر می‌گیرد.

همچنین بر همۀ دلسوزان جامعه فرض است تا ضمن تشخیص روشنگران حقیقی از انبوه گمراه‌کنندگان، در بازگویی و بازنشر فعالیت‌ها و آگاهی‌های آنان بکوشند و از روشنگران در قبال سرکوبگران حمایت کنند تا همچون همیشۀ تاریخ به دست تنهایی و فراموشی سپرده نشوند و مهجور و منکوب نگردند.

این کاری است که این نگارنده نیز سال‌هاست در زمینه سوءاستفاده‌های سیاسی از تاریخ و باستان‌شناسی و برخی زمینه‌های دیگر انجام داده است.

جبران امروز و ساختن فردای هر جامعه‌ای به جنبش روشنگری آن بستگی دارد و به میزان توجه و حمایتی که افکار عمومی از آنان به عمل می‌آورند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)