بیایید به حرمت همسایگى و هم‌‌زبانی و فرهنگ مشترک با مردم افغانستان و در همبستگی با زنان افغانستان به حرکت آنان در فضای مجازی بپیوندیم, و از دو هشتگی که افغانستانی‌ها برای توجه جامعه جهانی به‌کار می‌برند را استفاده کنیم تا سازمان ملل و سایر کشورها به موضوع افغانستان رسیدگی کنند.

تحریم پاکستان یکی از این هشتک‌هاست که تاثیرگذاراست‌:

موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که: “هشتک ضد پاکستان افغان‌ها، مردم پاکستان را وحشت زده کرده است.”

شاید این وحشت سبب فشار مردم پاکستان در ممانعت پاکستان از حمایت طالبان شود.

#sanctionpakistan
#helpafghanistan
@Digari_ir

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)