ولایت  فقیه به دیکتاتوری می انجامد؟

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۵۶)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۱۳)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

آیت الله ربانی شیرازی  نماینده استان فارس طی مصاحبه کوتاهی با خبرنگار  پارلمانی ما نقطه نظر های خود را درمورد ولایت فقیه  بیان کرد.

سوال شد ولایت فقیه را تشریح کنید:

وی گفت:

«ولایت به معنای حکومت  و تصرف در امور  اجتماعی و سیاسی مسلمانان است. تصرف در اموری که سرنوشت جامعه را تعیین می کند. و جامعه را در مسیر تکاملی  می کشاند.

و اما فقیه به معنای اسلام شناس و به عبارت روز به معنای ایدئولوگ در مکتب است. یعنی شخصی که تمام ابعاد اسلام  را چه سیاسی و چه اجتماعی و چه اقتصادی بتواند از روی اجتهاد و بینش دقیق تبیین کند.

و این معنا که فقیه  به متخصص در بعضی از ابعاد اسلامی اطلاق شود، صحیح نیست. بلکه این شخص فقیه در  بعضی از ابعاد اسلامی است.

مثال: شخصی در اقتصاد اسلامی تخصص دارد، این ایدئولوگ در مکتب نیست. ایدئولوگ مکتب کسی است که در جمیع  ابعاد اسلامی  تخصص داشته باشد.

سوال شد آیا شخص فقیه  باید در اصول،مثلا بانکدارری هم متخصص باشد؟

وی گفت: وقتی می گوئیم ایدئولوگ باشد نه اینکه بانکداری هم بداند، بلکه در احکامی که مربوط یه بانک هاست بتواند از نظر  اسلامی تبیین کند. تخصصات اجرائی را نمی گوئیم، بلکه تخصص حکمی را اراده می کنیم. و چون فقیه می خواهد تصرف در امور اجرایی  بنماید (معنای ولایت)،حتما باید صلاحیت اجرایی  هم داشته باشد. یعنی استراتژیک هم باشد.

بیانات ما مباینت با این مطلب که ولی امر در موضوعات با متخصصین مشورت کند و یا از آن ها نظر خواهی کند ندارد. بلکه حتما باید ولی امر با متخصصان  در علوم و موضوعات مشورت کند و از نظر آن ها  استفاده کند.

وی در مورد اینکه عده ای ایراد می گیرند که ولایت فقیه به دیکتاتوری می انجامد، گفت:

در اسلام حدود و اختیارات ولایت فقیه مشخص شده که قسمی که به دیکتاتوری نیجامد.

کدام حدود؟

پاسخ گفت:

۱- نیروی باطنی که عبارت از ایمان شدید به الله  و قوانین اسلامی که ریاست ظلبی و دیکتاتوری را  حرام شمرده است. در فقیه تقوا، عدالت، پشت پا زدن به مظاهر فریبنده دنیا و ریاست شرط است. در روایت آمده است: اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظلا لذینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان ینلدوده.

۲- فقها و شورای افتا (جمع فتوا) از جمله نیروهای بازدارنده از دیکتاتوری است به این ها حق داده شده است که در برابر استبداد و دیکتاتوری رهبران بایستند و مانع از آن شوند که رهبر خودکامگی  پیش گیرد.

۳- مجلس شورا  و منتخب مردم حق اعتراص و جلوگیری را  دارند.

۴- عموم مردم با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر که اصلی در برای رهبران خودکامه است حق  اعتراض و جلوگیری و حتی جنگ با رهبر خودکامه را دارند. علی (ع) فرمود: افضل الجاهد کلمه الحق عند الامام الجائر

[روزنامه انقلاب اسلامی ۷ شهریور ۱۳۵۸]

ادامه دارد

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)