این تصویر به خوبی نشانگر وضعیت مدیریت بهداشت و سلامت ایران در مواجهه با کروناست:

“خودی‌ها”ی بافاصله نشسته و دوربین صدا و سیمایی که باید روی آن زوم شود و مردم عادی‌ای که “بگذار در یکدیگر بلولند” تا با کرونا از پا درآیند!

“خودی‌ها”یی که بدون هیچ صفی به دارو و درمان می‌رسند و مردم عادی‌ای که باید در صف‌های چسبیده بهم در داروخانه‌ها، حین تلاش برای درمان به کرونا مبتلا شوند!

“خودی‌ها”یی که حتی اگر بمیرند قبرهای از پیش خرید شده‌ی ملیونی با سنگ قبرهایی میلیونی در انتظارشان است و مردم عادی‌ای که باید دست‌جمعی چال شوند.

ننگ بر شما باد
مرگ بر شما باد

بار دیگر تکرار می‌کنیم:
#کاش_به_مرگ_طبیعی_نمیرید

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)