گزارشی از شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

تجمع بزرگ همکاران در هفشجان یک اقدام خوب و بجا بود.

در دهم مرداد ماه همکاران اعتصابی ما در هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری مجمع عمومی بزرگی به پا کردند و هدف اصلی این مجمع اعلام تداوم اعتصاب تا رسیدن به خواستهایمان بود.

اقدامی امید بخش که راهکار دخالتگری حداکثری ما کارگران در مبارزاتمان را مقابلمان گذاشت.

زنده باد همکاران ما که متبکر برپایی مجمع عمومی در هفشجان بودند. این مجامع را میتوانیم در همه جا برگزار کنیم و بدین شکل صف اعتراض خود را متحد تر کنیم و یک دل و یک صدا به اعتراضاتمان تا به کرسی نشاندن خواستهای خود ادامه دهیم.

این نوع تجمعات که نقش مجمع عمومی کارگران را دارد، باعث میشود هم نظری بیشتر و همبستگی و اتحاد محکمتری میان ما کارگران ایجاد شود و کسی ادعا نکند که چهارتا کارگر که فعالتر و تواناتر هستند دارند کارگران را تحریک به ادامه اعتصاب و اعتراض می کنند.

جمع شدن همیشه خوب است و هرچه ما این نوع جمع ها و مجامع را برگزار کنیم به نزدیک شدن های ما به همدیگر کمک شایانی میکند. این را باید در میان خودمان سنت کنیم. توصیه ما به همکاران اینست که در هر کجا که میتوانیم جمع شویم و بحث کنیم و تصمیم گیری جمعی کنیم .

هم اکنون بحث چگونگی ادامه اعتصاب و شروط مذاکره و انتخاب نمایندگان واقعی خود برای مذاکرات در پیش مطرح است.

پیمانکاران با برخی از همکاران تماس گرفته اند و پیشنهادهایی داده اند.

بالاخره چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه باید کرد و چه جوابی باید داد؟

با جمع شدن و بحث و فحص میتوانیم تصمیمات درست تری بگیریم.

این را باید میان خودمان سنت کنیم. حتی بعد از اعتصاب هم خوب است که این سنت را زنده نگه داریم و هر از چند گاه جمع شویم و بحث کنیم و حرفهایمان را یکی کنیم.

این تنها راه رسیدن به اجماع میان هزاران کارگر است و گرنه هرکسی چیزی میگوید و تفرقه ایجاد میشود و صاحب کاران از آن سوء استفاده می کنند.

از سوی دیگر در همین مجامع میشود نمایندگان واقعی خود را در تمام شرکت ها انتخاب کنیم و خودمان دخالتکر در روند مذاکرات در پیش رو باشیم.

همکاران چهار محال و بختیاری دستتان درد نکند و زنده باشید. اقدام به جایی کردید.

به امید موفقیت برای همه کارگران پیمانی نفت

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)